Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Štětice

Štětice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Štětice.
. Dziś miejscowość nazywa się Štětice i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Stětitz Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Štětice Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Štětice Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Stietitz Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Štětice Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Štětice Czechosłowacja Písek 1945
Štětice Czechosłowacja Písek 1992
Štětice Czechy Písek 1993