Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Zbýšov

Zbýšov to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Zbýšov.
. Dziś miejscowość nazywa się Zbýšov i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Zbeischow Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Zbejšov Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Zbýšov Czechosłowacja Vyškov po traktacie pokojowym z Austrią
Spischow Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Zbýšov Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Zbýšov Czechosłowacja Vyškov 1945
Zbýšov Czechosłowacja Jižní Morava 1992