Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Solčava

Solčava to miejscowość w to miejscowość, która po traktacie pokojowym z Austrią należała do Jugosławia i znajdowała się w okręgu administracyjnym Gornji grad.
Solčava to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Sulzbach. Dziś miejscowość nazywa się Solčava i należy do Słowenia.