Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Solčava

Solčava to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Sulzbach.
. Dziś miejscowość nazywa się Solčava i należy do Słowenia.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Sulzbach Austro-Węgry Cilli/Celje przed traktatem pokojowym z Austrią
Solčava Austro-Węgry Cilli/Celje przed traktatem pokojowym z Austrią
Solčava Jugosławia Gornji grad po traktacie pokojowym z Austrią
Sulzbach Rzesza Niemiecka Cilli 1941
Solčava Jugosławia Celje 1945
Solčava Jugosławia Socialistična rep. Slovenija 1992
Solčava Słowenia Slowenien 1991