Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Smrkovice

Smrkovice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Smrkovice.
. Dziś miejscowość nazywa się Smrkovice (Písek-Smrkovice) i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Smrkowitz Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Smrkovice Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Smrkovice Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Smerkowitz Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Smrkovice Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Smrkovice Czechosłowacja Písek 1945
Smrkovice (Písek-Smrkovice) Czechosłowacja Písek 1992
Smrkovice (Písek-Smrkovice) Czechy Písek 1993