Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Slavkovice

Slavkovice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Slavkovice.
. Dziś miejscowość nazywa się Slavkovice i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Slawkowitz Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Slavkovice Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Slavkovice Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Slawkowitz Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Slavkovice Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Slavkovice Czechosłowacja Písek 1945
Slavkovice Czechosłowacja Písek 1992
Slavkovice Czechy Písek 1993