Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Schlan

Schlan to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Slaný.
. Dziś miejscowość nazywa się Slaný i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Schlan Austro-Węgry Schlan przed traktatem pokojowym z Austrią
Slaný Austro-Węgry Schlan przed traktatem pokojowym z Austrią
Slané Austro-Węgry Schlan przed traktatem pokojowym z Austrią
Slaný Czechosłowacja Slaný po traktacie pokojowym z Austrią
Schlan Rzesza Niemiecka Schlan 1939
Slaný Rzesza Niemiecka Schlan 1939
Slaný Czechosłowacja Slaný 1945
Slaný Czechosłowacja Kladno 1992
Slaný Czechy Kladno 1993