Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Bočna

Bočna to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Wetzen.
. Dziś miejscowość nazywa się Bočna i należy do Słowenia.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Wotschna Austro-Węgry Cilli/Celje przed traktatem pokojowym z Austrią
Bočna Austro-Węgry Cilli/Celje przed traktatem pokojowym z Austrią
Bočna Jugosławia Gornji grad po traktacie pokojowym z Austrią
Wetzen Rzesza Niemiecka Cilli 1941
Bočna Jugosławia Celje 1945
Bočna Jugosławia Socialistična rep. Slovenija 1992
Bočna Słowenia Slowenien 1991