Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Semice (Písek-Semice)

Semice (Písek-Semice) to miejscowość w to miejscowość, która 1992 należała do Czechosłowacja i znajdowała się w okręgu administracyjnym Písek.
Semice (Písek-Semice) to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Semice. Dziś miejscowość nazywa się Semice (Písek-Semice) i należy do Czechy.