Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Semice

Semice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Semice.
. Dziś miejscowość nazywa się Semice (Písek-Semice) i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Semitz Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Semice Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Semice Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Semitz Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Semice Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Semice Czechosłowacja Písek 1945
Semice (Písek-Semice) Czechosłowacja Písek 1992
Semice (Písek-Semice) Czechy Písek 1993