Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Selska Planina

Selska Planina to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Zellacher Alm.
. Dziś miejscowość nazywa się NN i należy do Słowenia.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
NN (Selska Planina) Austro-Węgry Radmannsdorf/Radovljica przed traktatem pokojowym z Austrią
Selska Planina Jugosławia Radovljica po traktacie pokojowym z Austrią
Zellacher Alm Rzesza Niemiecka Radmannsdorf 1941
NN Jugosławia Kranj 1945
NN Jugosławia Socialistična rep. Slovenija 1992
NN Słowenia Slowenien 1991