Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Selo

Selo to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Zellach.
. Dziś miejscowość nazywa się Selo pri Bledu i należy do Słowenia.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Zellach Austro-Węgry Radmannsdorf/Radovljica przed traktatem pokojowym z Austrią
Selo Austro-Węgry Radmannsdorf/Radovljica przed traktatem pokojowym z Austrią
Selo Jugosławia Radovljica po traktacie pokojowym z Austrią
Zellach Rzesza Niemiecka Radmannsdorf 1941
Selo pri Bledu Jugosławia Kranj 1945
Selo pri Bledu Jugosławia Socialistična rep. Slovenija 1992
Selo pri Bledu Słowenia Slowenien 1991