Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Zbonín

Zbonín to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Zbonín.
. Dziś miejscowość nazywa się Zbonín i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Zbonin Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Zbonín Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Zbonín Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Sbonin Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Zbonín Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Zbonín Czechosłowacja Písek 1945
Zbonín Czechosłowacja Písek 1992
Zbonín Czechy Písek 1993