Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Šaratice

Šaratice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Šaratice.
. Dziś miejscowość nazywa się Šaratice i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Scharatitz Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Šaratice Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Šaratice Czechosłowacja Vyškov po traktacie pokojowym z Austrią
Scharatitz Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Šaratice Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Šaratice Czechosłowacja Vyškov 1945
Šaratice Czechosłowacja Jižní Morava 1992