Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Václavské Předměstí (Písek-Václ. Př.)

Václavské Předměstí (Písek-Václ. Př.) to miejscowość w to miejscowość, która 1993 należała do Czechy i znajdowała się w okręgu administracyjnym Písek.
Václavské Předměstí (Písek-Václ. Př.) to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Svatý Václav (Písek-Svatý Václav). Dziś miejscowość nazywa się Václavské Předměstí (Písek-Václ. Př.) i należy do Czechy.