Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Zaloňov

Zaloňov to miejscowość w to miejscowość, która 1993 należała do Czechy i znajdowała się w okręgu administracyjnym Náchod.
Zaloňov to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Salnai. Dziś miejscowość nazywa się Zaloňov i należy do Czechy.