Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Salnai

Salnai to miejscowość w to miejscowość, która 1938 należała do Rzesza Niemiecka i znajdowała się w okręgu administracyjnym Trautenau.
Salnai to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Salnai. Dziś miejscowość nazywa się Zaloňov i należy do Czechy.