Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Sak

Sak to miejscowość w to miejscowość, która 1939 należała do Rzesza Niemiecka i znajdowała się w okręgu administracyjnym Schlan.
Sak to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Saky. Dziś miejscowość nazywa się Saky i należy do Czechy.