Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Rybnik

Rybnik to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Rybnik.
. Dziś miejscowość nazywa się Rybnik i należy do Polska.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Rybnik Rzesza Niemiecka Rybnik przed traktatem wersalskim
Rybnik Polska Rybnik po traktacie wersalskim
Rybnik Rzesza Niemiecka Rybnik 1939
Rybnik Polska Rybnik m. 1945
Rybnik Polska Katowice 1992