Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Olbrachcice

Olbrachcice to miejscowość w to miejscowość, która 1938 należała do Polska i znajdowała się w okręgu administracyjnym Frysztat/Fryštát.
Olbrachcice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Albersdorf. Dziś miejscowość nazywa się Albrechtice i należy do Czechy.