Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Albersdorf

Albersdorf to miejscowość w to miejscowość, która przed traktatem pokojowym z Austrią należała do Austro-Węgry i znajdowała się w okręgu administracyjnym Freistadt/Frysztat, Fryštát.
Albersdorf to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Albersdorf. Dziś miejscowość nazywa się Albrechtice i należy do Czechy.