Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Řikovice

Řikovice to miejscowość w to miejscowość, która przed traktatem pokojowym z Austrią należała do Austro-Węgry i znajdowała się w okręgu administracyjnym Prerau.
Řikovice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Řikovice. Dziś miejscowość nazywa się Řikovice i należy do Czechosłowacja.