Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Řikowitz

Řikowitz to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Řikovice.
. Dziś miejscowość nazywa się Řikovice i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Řikowitz Austro-Węgry Prerau przed traktatem pokojowym z Austrią
Řikovice Austro-Węgry Prerau przed traktatem pokojowym z Austrią
Řikovice Czechosłowacja Přerov po traktacie pokojowym z Austrią
Rikowitz Rzesza Niemiecka Prerau 1939
Řikovice Rzesza Niemiecka Prerau 1939
Řikovice Czechosłowacja Přerov 1945
Řikovice Czechosłowacja Severní Morava 1992