Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Rastory

Rastory to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Rastory.
. Dziś miejscowość nazywa się Dolní Rastory i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Rastar Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Rastory Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Rastory Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Rastar Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Rastory Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Rastory Czechosłowacja Milevsko 1945
Rastory Czechosłowacja Písek 1992
Horní Rastory Czechy Písek 1993
Dolní Rastory Czechy Písek 1993