Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Rašovice

Rašovice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Rašovice.
. Dziś miejscowość nazywa się Rašovice i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Raschowitz Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Rašovice Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Rašovice Czechosłowacja Vyškov po traktacie pokojowym z Austrią
Raschowitz Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Rašovice Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Rašovice Czechosłowacja Vyškov 1945
Rašovice Czechosłowacja Jižní Morava 1992