Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Rakovice

Rakovice to miejscowość w to miejscowość, która 1945 należała do Czechosłowacja i znajdowała się w okręgu administracyjnym Písek.
Rakovice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Rakovice. Dziś miejscowość nazywa się Rakovice i należy do Czechy.