Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Rakovice

Rakovice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Rakovice.
. Dziś miejscowość nazywa się Rakovice i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Rakowitz Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Rakovice Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Rakovice Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Rakowitz Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Rakovice Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Rakovice Czechosłowacja Písek 1945
Rakovice Czechosłowacja Písek 1992
Rakovice Czechy Písek 1993