Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Radčice

Radčice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Radčice.
. Dziś miejscowość nazywa się Radčice i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Račitz Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Račice Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Radčice Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Ratschitz Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Radčice Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Radčice Czechosłowacja Vodňany 1945
Radčice Czechosłowacja Strakonice 1992
Radčice Czechy Strakonice 1993