Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Ratschitz

Ratschitz to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Račice.
. Dziś miejscowość nazywa się -Račice (Račice-Pístovice-) i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Ratschitz Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Račice Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Račice Czechosłowacja Vyškov po traktacie pokojowym z Austrią
Ratschitz Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Račice Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Račice Czechosłowacja Vyškov 1945
-Račice (Račice-Pístovice-) Czechosłowacja Jižní Morava 1992