Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Příkazy

Příkazy to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Příkazy.
. Dziś miejscowość nazywa się Příkazy i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Přikaz Austro-Węgry Holleschau przed traktatem pokojowym z Austrią
Příkazy Austro-Węgry Holleschau przed traktatem pokojowym z Austrią
Příkazy Czechosłowacja Holešov po traktacie pokojowym z Austrią
Prikas Rzesza Niemiecka Holleschau 1939
Příkazy Rzesza Niemiecka Holleschau 1939
Příkazy Czechosłowacja Holešov 1945
Příkazy Czechosłowacja Jižní Morava 1992