Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Preloge

Preloge to miejscowość w to miejscowość, która 1991 należała do Słowenia i znajdowała się w okręgu administracyjnym Slowenien.
Preloge to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Vorau. Dziś miejscowość nazywa się Preloge i należy do Słowenia.