Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Vorau

Vorau to miejscowość w to miejscowość, która 1941 należała do Rzesza Niemiecka i znajdowała się w okręgu administracyjnym Marburg an der Drau.
Vorau to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Vorau. Dziś miejscowość nazywa się Preloge i należy do Słowenia.