Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Pražák

Pražák to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Pražák.
. Dziś miejscowość nazywa się Pražák i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Pražak Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Pražák Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Pražák Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Praschak Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Pražák Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Pražák Czechosłowacja Vodňany 1945
Pražák Czechosłowacja Strakonice 1992
Pražák Czechy Strakonice 1993