Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Prace

Prace to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Prace.
. Dziś miejscowość nazywa się Prace i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Pratze Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Pratec Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Prace Czechosłowacja Vyškov po traktacie pokojowym z Austrią
Pratzen Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Prace Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Prace Czechosłowacja Vyškov 1945
Prace Czechosłowacja Jižní Morava 1992