Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Byszewo Wygoda

Byszewo Wygoda to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Bischewo Wigoda.
. Dziś miejscowość nazywa się Byszewo-Wygoda i należy do Polska.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Byszewo Wygoda Imperium Rosyjskie Makov 1914
Byszewo-Wygoda Polska Maków 1919
Bischewo Wigoda Rzesza Niemiecka Mackeim 1939
Byszewo-Wygoda Polska Maków Mazowiecki 1945
Byszewo-Wygoda Polska Ciechanów 1992