Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Podomí

Podomí to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Podomí.
. Dziś miejscowość nazywa się -Podomí (Krásenko-Podomí-) i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Poidom Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Podomí Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Pojdom Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Podomí Czechosłowacja Vyškov po traktacie pokojowym z Austrią
Poidom Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Podomí Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Podomí Czechosłowacja Vyškov 1945
-Podomí (Krásenko-Podomí-) Czechosłowacja Jižní Morava 1992