Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Podbřežice

Podbřežice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Podbřežice.
. Dziś miejscowość nazywa się -Podbřežice (Komořany-Podbřežice-) i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Podbřežitz Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Podbřežice Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Podbřežice Czechosłowacja Vyškov po traktacie pokojowym z Austrią
Podbresitz Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Podbřežice Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Podbřežice Czechosłowacja Vyškov 1945
-Podbřežice (Komořany-Podbřežice-) Czechosłowacja Jižní Morava 1988