Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Pobórka Mała

Pobórka Mała to miejscowość w to miejscowość, która po traktacie wersalskim należała do Polska i znajdowała się w okręgu administracyjnym Wyrzysk.
Pobórka Mała to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Schönheim. Dziś miejscowość nazywa się Pobórka Mała i należy do Polska.