Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Pobórka Mała

Pobórka Mała to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Schönheim.
. Dziś miejscowość nazywa się Pobórka Mała i należy do Polska.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Schönheim Rzesza Niemiecka Wirsitz przed traktatem wersalskim
Pobórka Mała Polska Wyrzysk po traktacie wersalskim
Schönheim Rzesza Niemiecka Wirsitz 1939
Pobórka Mała Polska Wyrzysk 1945
Pobórka Mała Polska Piła 1992