Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Pytlov

Pytlov to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Pitlau.
. Dziś miejscowość nazywa się Pytlov i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Pittlau Austro-Węgry Mies przed traktatem pokojowym z Austrią
Pytlov Austro-Węgry Mies przed traktatem pokojowym z Austrią
Pytlov Czechosłowacja Stříbro po traktacie pokojowym z Austrią
Pitlau Czechosłowacja Stříbro po traktacie pokojowym z Austrią
Pittlau Rzesza Niemiecka Mies 1938
Pitlau Rzesza Niemiecka Mies 1938
Pytlov Czechosłowacja Stříbro 1945
Pytlov Czechosłowacja Tachov 1992
Pytlov Czechy Tachov 1993