Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Písecká Smoleč

Písecká Smoleč to miejscowość w to miejscowość, która 1945 należała do Czechosłowacja i znajdowała się w okręgu administracyjnym Týn nad Vltavou.
Písecká Smoleč to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Smoleč. Dziś miejscowość nazywa się Písecká Smoleč i należy do Czechy.