Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Smoleč

Smoleč to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Smoleč.
. Dziś miejscowość nazywa się Písecká Smoleč i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Smoleč Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Smoleč Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Smoletsch Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Smoleč Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Smoleč Czechosłowacja Týn nad Vltavou 1945
Písecká Smoleč Czechosłowacja Týn nad Vltavou 1945
Písecká Smoleč Czechosłowacja Písek 1992
Písecká Smoleč Czechy Písek 1993