Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

- aufgelassen -

- aufgelassen - to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Orlická Zlakovice.
. Dziś miejscowość jest opuszczona, a jej teren należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Worlik Zlakowitz Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Vorlické Zlakovice Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Orlické Zlakovice Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Slakowitz bei Worlik Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Orlická Zlakovice Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Orlické Zlakovice Czechosłowacja Milevsko 1945
- aufgelassen - Czechosłowacja Příbram 1992
- aufgelassen - Czechy Příbram 1993