Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Olešná

Olešná to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Olešná.
. Dziś miejscowość nazywa się Olešná i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Woleschna Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Olešná Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Olešná Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Woleschna Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Olešná Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Olešná Czechosłowacja Milevsko 1945
Olešná Czechosłowacja Písek 1992
Olešná Czechy Písek 1993