Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Wondřichow

Wondřichow to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Oldřichov.
. Dziś miejscowość nazywa się Oldřichov i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Wondřichow Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Ondřichov Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Oldřichov Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Ullershof Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Oldřichov Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Oldřichov Czechosłowacja Písek 1945
Oldřichov Czechosłowacja Písek 1992
Oldřichov Czechy Písek 1993