Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Nezditz

Nezditz to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Nezdice.
. Dziś miejscowość nazywa się Nezdice i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Nezditz Austro-Węgry Přestitz przed traktatem pokojowym z Austrią
Nezdice Austro-Węgry Přestitz przed traktatem pokojowym z Austrią
Nezdice Czechosłowacja Přeštice po traktacie pokojowym z Austrią
Nesditz Rzesza Niemiecka Pschestitz 1939
Nezdice Rzesza Niemiecka Pschestitz 1939
Nezdice Czechosłowacja Přeštice 1945
Nezdice Czechosłowacja Klatovy 1992
Nezdice Czechy Klatovy 1993