Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

NN

NN to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się NN.
. Dziś miejscowość nazywa się Nerestce i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
NN Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
NN Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
NN Rzesza Niemiecka Pisek 1939
NN Czechosłowacja Písek 1945
Nerestce Czechosłowacja Písek 1992
Nerestce Czechy Písek 1993