Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Mutischen

Mutischen to miejscowość w to miejscowość, która po traktacie pokojowym z Austrią należała do Czechosłowacja i znajdowała się w okręgu administracyjnym Dačice.
Mutischen to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Mutischen. Dziś miejscowość nazywa się Mutišov i należy do Czechy.