Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Mrzli Vrh

Mrzli Vrh to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się NN.
. Dziś miejscowość nazywa się Mrzli Vrh i należy do Słowenia.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
NN (Mrzli Vrh) Austro-Węgry Cilli/Celje przed traktatem pokojowym z Austrią
Mrzli Vrh Jugosławia Gornji grad po traktacie pokojowym z Austrią
NN Rzesza Niemiecka Cilli 1941
NN Jugosławia Celje 1945
NN Jugosławia Socialistična rep. Slovenija 1992
Mrzli Vrh Słowenia Slowenien 1991