Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Mouřinov

Mouřinov to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Mouřínov.
. Dziś miejscowość nazywa się Mouřínov i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Morein Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Mouřínov Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Mouřinov Czechosłowacja Vyškov po traktacie pokojowym z Austrią
Morein Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Mouřínov Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Mouřínov Czechosłowacja Vyškov 1945
Mouřínov Czechosłowacja Jižní Morava 1992